[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Thư xin lỗi của cô nữ sinh Cà Mau, xin hãy đọc..

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Thư xin lỗi của cô nữ sinh Cà Mau, xin hãy đọc.":

mẹ.Gn ngon nhận lời cho nó cuộc hẹn đi,đó phang cho vỡ đầu ấy chứ mà hối với chả hận :))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:02 Ngày 26 tháng 7 năm 2011