[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Một mình hiếp dâm 2 người còn bắt nạn nhân tự 'thị....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Một mình hiếp dâm 2 người còn bắt nạn nhân tự 'thị...":

dm thằng chó đó có nước cắt cu ,sông tử hình chứ dm 27 năm . 27 năm ra tù nó làm tiếp àĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 12:03 Ngày 18 tháng 7 năm 2011