[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nam sinh suýt bị bạn nữ cắt chim vì tội lẻo mép.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nam sinh suýt bị bạn nữ cắt chim vì tội lẻo mép":

then` so 9 noi' chuyen hai` vai~ ^^Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:14 Ngày 16 tháng 7 năm 2011