[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g...":

Học sinh tiên tiến à !!! GN nói như là nhất rùi ấy nhể, cũng bt mà thui, danh hiểu ảo, hàng thỳ có lẽ là thật :))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:21 Ngày 23 tháng 7 năm 2011