[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Chặt tay, dội nước sôi lên mặt bạn gái trước mặt b....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Chặt tay, dội nước sôi lên mặt bạn gái trước mặt b...":

dm thang thu' vatĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:00 Ngày 12 tháng 7 năm 2011