[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền":

pame! vcl mà xaì hàng đại giaĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:42 Ngày 21 tháng 7 năm 2011