[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh - Phần 3.

Hay vãi lều đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh - Phần 3":

Mịa, nghe như truyện thần thoại, nghỉ viết đê
ChánĐược đăng bởi Hay vãi lều vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:53 Ngày 24 tháng 7 năm 2011