[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Video: Một em 9x ăn vạ, làm nhục cảnh sát gt giữa ....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Video: Một em 9x ăn vạ, làm nhục cảnh sát gt giữa ...":

Thjet la vkl con nay bj tam than ma co thang mun ho hap nhan tao nua chu. Chac cung ngang ngua con nayĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:52 Ngày 13 tháng 7 năm 2011