[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền":

du. me o~ ko nug loz chju hk noi di kiem trai zjd choj cho da loz may con loz doa cho tao cug hk them dua tao con chuoi themĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:24 Ngày 26 tháng 7 năm 2011