[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Lala 16 tuổi Sài Gòn, siêu bệnh hoạn.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Lala 16 tuổi Sài Gòn, siêu bệnh hoạn":

Nhìn cái cặp kính cận là thấy đéo ưa rồi. Nứng sảng đây mà zĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:42 Ngày 14 tháng 7 năm 2011