[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Ken, 16 tuổi, em gái mất nết đến từ Cần Thơ.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Ken, 16 tuổi, em gái mất nết đến từ Cần Thơ":

Ông GM che hết mje r` , còn đéo j` mà xem



Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:49 Ngày 14 tháng 7 năm 2011