[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Trân 13 tuổi, Thủ Đức Sài Gòn khoe hàng và bị t....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Trân 13 tuổi, Thủ Đức Sài Gòn khoe hàng và bị t...":

thì dis nó cố mặc zị mà, con nào cũng thik disĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:53 Ngày 27 tháng 7 năm 2011