[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền.

hokcoten đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền":

Khổ thân mấy e, fơi hàng lên đây lại kòn bị các bác chửi nữa, hxhx.. vkl waĐược đăng bởi hokcoten vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:25 Ngày 19 tháng 7 năm 2011