[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Gửi thông tin của bạn tại đây.

SssS2 đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Gửi thông tin của bạn tại đây":

ân hận cũng đúng thôi. Ngu mà cứ tỎ ra nguy hiểm, DM cho chúng nó chết hết :)Được đăng bởi SssS2 vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:34 Ngày 14 tháng 7 năm 2011