[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân.

hearingimpairedquang đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân":

yeuĐược đăng bởi hearingimpairedquang vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:06 Ngày 11 tháng 7 năm 2011