[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g...":

Đi vòng vòng thấy cái web bán iPhone này có 3D hay quá giá cũng được, ai quan tâm zô thử xem: http://caiiphone.comĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:47 Ngày 27 tháng 7 năm 2011