[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Vua quỷ.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Vua quỷ":

Nước mắt yêu tinh phần 3 đi :(
Đang hồi hộp vào canh từng phút để được đọc part mới mà chả có gì hết :-<Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:15 Ngày 08 tháng 7 năm 2011