[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Trân 13 tuổi, Thủ Đức Sài Gòn khoe hàng và bị t....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Trân 13 tuổi, Thủ Đức Sài Gòn khoe hàng và bị t...":

Con nhỏ này nó ở gần nhà tôi dâm lắm ai làm quen nó thì DT số này giá cả phải chăng là ok DT 01663748039Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:34 Ngày 28 tháng 7 năm 2011