[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Cái bụng hơn ngàn lời nói.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Cái bụng hơn ngàn lời nói":

Nhìn tàu VN đúng là cùi bắp...Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:58 Ngày 14 tháng 7 năm 2011