[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh - Phần 2.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh - Phần 2":

GN hết ý tưởng rồi các bác phải cho GN thời gian sáng tác chứĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:57 Ngày 21 tháng 7 năm 2011