[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven":

khung vaiĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 05:02 Ngày 28 tháng 7 năm 2011