[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ...":

hajzzz...thý k thành thật chút nào .. nhưng mà thôi.. mặc kệ iz ... ngừi ta lỡ dại rồi thỳ põ wa 1 lần cko ngừi tar iz ... zúp ngừi tar có động lực mà sống típ chứ ... chứ tụi mình làm thế là ác lm'... thử đặt mình trog vị trí ấy iz ... r` mình sẽ hiu~ ... thôi thỳ kệ nó iz ...Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 11:20 Ngày 17 tháng 7 năm 2011