[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ...":

Xóa hết ảnh đi !
Cũng là con ng như nhau mà cần gì phải bôi nhọa như thế !
Cho M.A cơ hội đứng lên đi :)Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 11:12 Ngày 17 tháng 7 năm 2011