[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Vua quỷ.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Vua quỷ":

tap trung vao chuyen mon di Chu'Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 12:29 Ngày 15 tháng 7 năm 2011