[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền":

dkm có tiền bố ngu j` theo con po` nay` xau vcl raĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:05 Ngày 20 tháng 7 năm 2011