[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Hà Nội thác loạn, đập đá.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Hà Nội thác loạn, đập đá":

NÁt LẮm Rồi ~~ !! Đập đá Phá Bỳnh thỳ kòn j` nữa ... nát lắm rồiĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:07 Ngày 18 tháng 7 năm 2011