[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Hà Nội thác loạn, đập đá.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Hà Nội thác loạn, đập đá":

dit me dug la the loaj nua mua.choj kaj djt rj kaj kon nay.du' ngu thj dug hon.vl kon dj~Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:54 Ngày 28 tháng 7 năm 2011