[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Trân 13 tuổi, Thủ Đức Sài Gòn khoe hàng và bị t....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Trân 13 tuổi, Thủ Đức Sài Gòn khoe hàng và bị t...":

Đi vòng vòng thấy cái web bán iPhone này có 3D hay quá giá cũng được, ai quan tâm zô thử xem: http://caiiphone.comĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:46 Ngày 27 tháng 7 năm 2011