[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Ôi học trò!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Ôi học trò!!!":

cầm xấp tiền lẻ ra hù thiên hạ àh :T:TĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 00:27 Ngày 13 tháng 7 năm 2011