[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Ken, 16 tuổi, em gái mất nết đến từ Cần Thơ.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Ken, 16 tuổi, em gái mất nết đến từ Cần Thơ":

uj xinh wa' cơĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:09 Ngày 13 tháng 7 năm 2011