[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Cha mẹ Minh Anh nhập viện vì shock trước ảnh nóng ...":

Mình hỏi thiệt nha! Bạn nghĩ sao nếu có 1 tai nạn nghiêm trọng như cái chết hay tự tử vì trang web này của bạn hoặc do bạn không giúp xóa text hay ảnh....????Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 00:41 Ngày 12 tháng 7 năm 2011