[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Hà Nội thác loạn, đập đá.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Hà Nội thác loạn, đập đá":

ảnh nó pts đấy. ngoài đời xấu vkl. Oe. đen đen bẩn bẩn X_X. nhìn sợ vkl ra :-ss.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:12 Ngày 21 tháng 7 năm 2011