[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Em Huyền Sài Gòn, chỉ chơi với anh có tiền":

nhìn nhà nghèo vl màk sưu tập nỗj j` =]]~
káj bếp nhà nó chưa bằg káj toilet nhà e =]]~Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:20 Ngày 20 tháng 7 năm 2011