[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Đàn bà, khói thuốc và tình dục.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Đàn bà, khói thuốc và tình dục":

hehe dk so 3
nhjn ghe rang. xau mu` raĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:08 Ngày 28 tháng 7 năm 2011