[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh - Phần 2.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh - Phần 2":

trời, bít ngay mà, " gửi ấy của tớ " kìa, mà, văn phong phần 1 part 1 hơi khác với các phần còn lại nhể, GN viết tiếp từ truyện gốc àĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:52 Ngày 10 tháng 7 năm 2011