[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Học sinh tiên tiến khoe hàng theo phong cách gái g...":

DKM thằng chó gn nhục vkl thế...đăng bậy bạ mà cũng đăng đc.xóa mẹ web điĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:13 Ngày 27 tháng 7 năm 2011