[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh 16 Hà Nội, xinh như tranh vẽ.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh 16 Hà Nội, xinh như tranh vẽ":

chụp xong,kiểu gì cái ông chụp ảnh chẳng xơi ngay tại trận.hương đồng gió nội còn gì bằng.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:51 Ngày 15 tháng 6 năm 2011