[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

thằng chó đó ăn cức của tàu khựa hả chắc nó khoái bú cặt chó lắm nèĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:55 Ngày 06 tháng 6 năm 2011