[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

darkmagician_tan đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

anh em cẩn thận thằng 50 là gián điệp cho Khựa đó. "có nhìu thứ chưa bjk dc mà :) chưa chắc VN đúg trog chjện này đâu các bạn :) có vay có trã!" - Vay cái cục shit. bọn Khựa xưa nay toàn cướp không của dân ta, nợ xưa chưa trả, nay lại trực ăn không 2 quần đảo của nước ta, cái nhục này làm sao chịu được. Thích đánh nhau thì anh chiều, xem ai sợ ai. Bọn khựa chỉ được cái đông mà thôi.Được đăng bởi darkmagician_tan vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:48 Ngày 06 tháng 6 năm 2011