[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

đkm thằng này! để tui thấy thằng này ở Việt Nam là ko què cụt thì cũng sống mất lớn!Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:29 Ngày 05 tháng 6 năm 2011