[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

chuyện cảm động vãi hàng :((Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:01 Ngày 05 tháng 6 năm 2011