[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh viên năm đầu đại học Y và 8000 bức hình se....

lac danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh viên năm đầu đại học Y và 8000 bức hình se...":

dug la` loai. bat' tri. ma bo' me. no de? ra no' dau lon` roi` con cai j ma di dit. trai nhu vay de? no tha de? ra trung an con hon xau' mat bo me con nhu vay chem chet me no di dung la con di~ ma vu' thi to chac' nhiu` thang so` lam roi day voi lai chinh cung mat tu khi hok. lop' 6 cung lenĐược đăng bởi lac danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:09 Ngày 05 tháng 6 năm 2011