[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

thằng này phải cho ăn cứt đến chết mới vừa tội...đồ chó TQ...cútĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:55 Ngày 07 tháng 6 năm 2011