[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh lớp 7 muốn thấy máu vì... không làm được b....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh lớp 7 muốn thấy máu vì... không làm được b...":

xóa dùm con ngừi taz ê tội ngiệp em nó chớ bộ , nó nói chiện như vậy là nó chừa ờiĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:06 Ngày 04 tháng 6 năm 2011