[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

bo cai thang cho chu de tao gap may xem bo may gjet ca ho nha may luon chu cha rieng gj may dau.may ma chay sang tq roi thi bao bon no co gioi thi cu danh vn xem nuoc bo may tuy ngheo va yeu hon bon may nhung cung du dan de giet sach bon tau khua chung may luon.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 11:36 Ngày 13 tháng 6 năm 2011