[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

chinh quyen vn sao ko hoi tham suc khoe con cho an cut nay vay?Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:35 Ngày 15 tháng 6 năm 2011