[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Việt Nam body Painting 2011.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Việt Nam body Painting 2011":

Không biết thằng họa sĩ nó fang con đấy ko nhỉ? :>:>:>Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:57 Ngày 22 tháng 6 năm 2011