[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

hung đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

Tiên sư cha cái thằng số 50. nói ngu như bòĐược đăng bởi hung vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:36 Ngày 09 tháng 6 năm 2011