[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Video clip: Người lớn đánh trẻ em dã man tại Sài G....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Video clip: Người lớn đánh trẻ em dã man tại Sài G...":

đm thằng số 4 nói đéo biết suy nghĩ à, bắc kì nam kì cũng tùy người thôi, ác nhứ con dog trên lúc nào cũng là nam kì à, nói chuyện vl ra....Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:02 Ngày 06 tháng 6 năm 2011