[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

Đọc cái này em nhớ đất độc quê em của bác Sylar bên voz:DĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:42 Ngày 17 tháng 6 năm 2011